אבחון והערכה גמישים ויצירתיים

האבחון בעמיתים הוא תהליך אישי, קצר וגמיש התורם הן לארגון והן לנבחן.

הפגישה האישית במהלך האבחון, עם צביקה שני, מאפשרת לנבחן ללמוד על הממצאים של האבחון, לדייק אותם ולמנף אותם להצלחתו האישית.

האבחון מתבצע במגוון כלים בהתאם לצרכים והרצונות של הארגון. הכלים כוללים תרגילי ניהול,  ומשחקי תפקידים הלקוחים מעולם התוכן של התפקיד, יחד עם שאלוני אישיות, מבחנים ממוחשבים וראיון עומק.

האבחון מתבצע בשעות גמישות, עם אפשרות להתחיל אבחון גם בשעה 17:00.

מגוון אפשרויות אבחון קיימות, בהתאם לצורך של הלקוח ואופי התפקיד עבורו מבוצע האבחון. האבחונים הנפוצים ביותר:

  • אבחון ניהולי בכיר – נמשך כ 4 שעות ובסופו מופק דו"ח הכולל פירוט מורחב על סגנון הניהול, ופרקים נוספים המתייחסים ל"כישורים שכליים ומאפייני ביצוע", "מאפייני האישיות ותפקוד חברתי" של הנבחן. בנוסף, כולל הדו"ח פרק של סיכום והמלצה עם אפשרות לפרק מיוחד העוסק ב"דרך אפקטיבית קליטה בארגון".
  • אבחון ניהולי – נמשך כ 3 שעות ובסופו מופק דו"ח הכולל שלושה פרקים: "סגנון ניהול", "כישורים שכליים וסגנון ביצוע", "מאפייני אישיות ותפקוד חברתי". בנוסף, כולל הדו"ח פרק של סיכום והמלצה עם אפשרות לפרק מיוחד העוסק ב"דרך אפקטיבית קליטה בארגון".
  • אבחון מורחב – נמשך כ 2.5 שעות ובסופו מופק דו"ח הכולל שני פרקים: "כישורים שכליים וסגנון ביצוע", "מאפייני אישיות ותפקוד חברתי". בנוסף, כולל הדו"ח פרק של סיכום והמלצה.
  • אבחון מקוצר – נמשך כ שעתיים ובסופו מופק דו"ח הכולל פרק אחד המתייחס הן להמלצה, הן לכישורים השכליים, הן לסגנון העבודה והן למאפיינים האישיותיים והחברתיים של המועמד.
  • ראיון עומק – נמשך כשעה וחצי ובסופו מופק דו"ח הכולל פגישה עם צביקה שני בה המרואיין מתמודד עם תרגילים ניהוליים או מקצועיים (סימולציות) ובנוסף מתייחסים למוטיבציות, כוחות ההתמודדות והכישורים של המועמד.